IFRAME SYNC 728x90 728x90_1 IFRAME SYNC 728x90 728x90_1 IFRAME SYNC
ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਾਜ਼ ਸੰਵਾਰਦੇ ਨੇ: ਗ਼ੁਲਾਮ

ਕੱਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਆਪ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈਹੁਣ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇਇਹ ਖੇਡ…

बुद्ध: ग़ुलाम

झूठ की बंजर जमीं पर सत्य बोने के लिए  आसां है बहुत तलवार से दुनियाँ को जीतना प्रेम की ढाल चाहिए बुद्ध होने के लिए  देख कर दुःख दर्द दुनियाँ…

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ਼ੁਲਾਮ

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰਤੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾਕਿੱਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਵੇਂਗਾਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਵੇਂਗਾ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕਰ ਕੇਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਲ ਜਾਣਾਕਿ ਫੇਰ ਕੱਦੇ…